icon Lupe

Samfund og handel

substantiv

Ausland

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

udland

singularis bestemt: udlandet

ordklasse: substantiv

pluralis: udlande

pluralis bestemt: udlandene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Börse

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Börsen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

børs

singularis bestemt: børsen

ordklasse: substantiv

pluralis: børser

pluralis bestemt: børserne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Erwerb

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Erwerbe

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

erhverv

singularis bestemt: erhvervet

ordklasse: substantiv

pluralis: erhverv

pluralis bestemt: erhvervene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Gewinn

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Gewinne

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

gevinst

singularis bestemt: gevinsten

ordklasse: substantiv

pluralis: gevinster

pluralis bestemt: gevinsterne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Oberklasse

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Oberklassen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

overklasse

singularis bestemt: overklassen

ordklasse: substantiv

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Pfusch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

fusk

singularis bestemt: fusket

ordklasse: substantiv

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Pöbel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

pøbel

singularis bestemt: pøblen

ordklasse: substantiv

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Schauspiel

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Schauspiele

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

skuespil

singularis bestemt: skuespillet

ordklasse: substantiv

pluralis: skuespil

pluralis bestemt: skuespillene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Schild

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Schilder

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

skilt

singularis bestemt: skiltet

ordklasse: substantiv

pluralis: skilte

pluralis bestemt: skiltene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Tageblatt

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Tageblätter

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

dagblad

singularis bestemt: dagbladet

ordklasse: substantiv

pluralis: dagblade

pluralis bestemt: dagbladene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Tagesordnung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Tagesordnungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

dagsorden

singularis bestemt: dagsordenen

ordklasse: substantiv

pluralis: dagsordener

pluralis bestemt: dagsordenerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Taler

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Taler

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

daler

singularis bestemt: daleren

ordklasse: substantiv

pluralis: dalere

pluralis bestemt: dalerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Übereinkunft

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Übereinkünfte

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

overenskomst

singularis bestemt: overenskomsten

ordklasse: substantiv

pluralis: overenskomster

pluralis bestemt: overenskomsterne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Überschuss

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Überschüsse

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

overskud

singularis bestemt: overskuddet

ordklasse: substantiv

pluralis: overskud

pluralis bestemt: overskuddene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verbrauch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verbräuche

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forbrug

singularis bestemt: forbruget

ordklasse: substantiv

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verein

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Vereine

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forening

singularis bestemt: foreningen

ordklasse: substantiv

pluralis: foreninger

pluralis bestemt: foreningerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verfassung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verfassungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forfatning

singularis bestemt: forfatningen

ordklasse: substantiv

pluralis: forfatninger

pluralis bestemt: forfatningerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verfolgung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verfolgungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forfølgelse

singularis bestemt: forfølgelsen

ordklasse: substantiv

pluralis: forfølgelser

pluralis bestemt: forfølgelserne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verhandlung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verhandlungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forhandling

singularis bestemt: forhandlingen

ordklasse: substantiv

pluralis: forhandlinger

pluralis bestemt: forhandlingerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verhör

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verhöre

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forhør

singularis bestemt: forhøret

ordklasse: substantiv

pluralis: forhør

pluralis bestemt: forhørene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verlag

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verlage

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forlag

singularis bestemt: forlaget

ordklasse: substantiv

pluralis: forlag

pluralis bestemt: forlagene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Vermögen

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Vermögen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

formue

singularis bestemt: formuen

ordklasse: substantiv

pluralis: formuer

pluralis bestemt: formuerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Versammlung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Versammlungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forsamling

singularis bestemt: forsamlingen

ordklasse: substantiv

pluralis: forsamlinger

pluralis bestemt: forsamlingerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Verwaltung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Verwaltungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forvaltning

singularis bestemt: forvaltningen

ordklasse: substantiv

pluralis: forvaltninger

pluralis bestemt: forvaltningerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Vorderung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Vorderungen

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

fordring

singularis bestemt: fordringen

ordklasse: substantiv

pluralis: fordringer

pluralis bestemt: fordringerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Vorschuss

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Vorschüsse

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

forskud

singularis bestemt: forskuddet

ordklasse: substantiv

pluralis: forskud

pluralis bestemt: forskuddene

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

Wechsel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Wechsel

kategori: hochdeutsche Lehnwörter

subkategori: Gesellschaft und Handel

veksel

singularis bestemt: vekslen

ordklasse: substantiv

pluralis: veksler

pluralis bestemt: vekslerne

kategori: højtyske låneord

subkategori: samfund og handel

verbum

Verber er ikke inddelt tematisk

andre

Der blev ikke fundet et passende udtryk