icon Lupe

Samfund og handel

substantiv

Bürgerschaft

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Bürgerschaften

nedertysk: Börgerschop

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

borgerskab

singularis bestemt: borgerskabet

pluralis: borgerskaber

pluralis bestemt: borgerskaberne

nedertysk: Börgerschop

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Dutzend

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Dutzende

nedertysk: Dutz

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

dusin

singularis bestemt: dusinet

pluralis: dusin

pluralis bestemt: dusinene

nedertysk: Dutz

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Fracht

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Frachten

nedertysk: Fracht

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

fragt

singularis bestemt: fragten

pluralis: fragter

pluralis bestemt: fragterne

nedertysk: Fracht

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Gefängnis

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Gefängnisse

nedertysk: Fängnis

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

fængsel

singularis bestemt: fængslet

pluralis: fængsler

pluralis bestemt: fængslerne

nedertysk: Fängnis

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Handel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

nedertysk: Handel

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

handel

singularis bestemt: handelen

pluralis: handler

pluralis bestemt: handlerne

nedertysk: Handel

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Hansestadt

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Hansestädte

nedertysk: Hanse

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

hansestad

singularis bestemt: hansestaden

pluralis: hansestæder

pluralis bestemt: hansestæderne

nedertysk: Hanse

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Herberge

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Herbergen

nedertysk: Herberge

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

herberg

singularis bestemt: herberget

pluralis: herberger

pluralis bestemt: herbergerne

nedertysk: Herberge

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Herrschaft

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Herrschaften

nedertysk: Herrschap

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

herskab

singularis bestemt: herskabet

pluralis: herskaber

pluralis bestemt: herskaberne

nedertysk: Herrschap

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Krug

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Krüge

nedertysk: Kroog

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

kro

singularis bestemt: kroen

pluralis: kroer

pluralis bestemt: kroerne

nedertysk: Kroog

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Lager

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Lager

nedertysk: Lager

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

lager

singularis bestemt: lageret

pluralis: lagre

pluralis bestemt: lagrene

nedertysk: Lager

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Preis

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Preise

nedertysk: Pries

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

pris

singularis bestemt: prisen

pluralis: priser

pluralis bestemt: priserne

nedertysk: Pries

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Rathaus

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Rathäuser

nedertysk: Raathuus

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

rådhus

singularis bestemt: rådhuset

pluralis: rådhuse

pluralis bestemt: rådhusene

nedertysk: Raathuus

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Rechenschaft

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

regnskab

singularis bestemt: regnskabet

pluralis: regnskaber

pluralis bestemt: regnskaberne

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Staat

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Staaten

nedertysk: Staat

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

stat

singularis bestemt: staten

pluralis: stater

pluralis bestemt: staterne

nedertysk: Staat

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Tonne

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Tonnen

nedertysk: Tonne

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

tønde

singularis bestemt: tønden

pluralis: tønder

pluralis bestemt: tønderne

nedertysk: Tonne

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Turm

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Türme

nedertysk: Torn

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

tårn

singularis bestemt: tårnet

pluralis: tårne

pluralis bestemt: tårnene

nedertysk: Torn

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Überschlag

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Überschläge

nedertysk: Överschlag

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

overslag

singularis bestemt: overslaget

pluralis: overslag

pluralis bestemt: overslagene

nedertysk: Överschlag

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

Wall

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Walle

nedertysk: Wall

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Gesellschaft und Handel

vold

singularis bestemt: volden

pluralis: volde

pluralis bestemt: voldene

nedertysk: Wall

kategori: hanseatiske venner

subkategori: samfund og handel

verbum

Verber er ikke inddelt tematisk

andre

Der blev ikke fundet et passende udtryk