icon Lupe

Opfindelser og kultur

substantiv

Anker

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Anker

nedertysk: Anker

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

anker

singularis bestemt: ankeret

pluralis: ankre

pluralis bestemt: ankrene

nedertysk: Anker

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Arbeit

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Arbeiten

nedertysk: Arbeit

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

arbejde

singularis bestemt: arbejdet

pluralis: arbejder

pluralis bestemt: arbejderne

nedertysk: Arbeit

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Backbord

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Backborde

nedertysk: Backboord

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

bagbord

nedertysk: Backboord

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Bahn

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Bahnen

nedertysk: Bahn

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

bane

singularis bestemt: banen

pluralis: baner

pluralis bestemt: banerne

nedertysk: Bahn

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Ballast

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Ballaste

nedertysk: Ballast

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

ballast

singularis bestemt: ballasten

pluralis: ballaster

pluralis bestemt: ballasterne

nedertysk: Ballast

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Brett

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Bretter

nedertysk: Brett

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

bræt

singularis bestemt: brættet

pluralis: brætter

pluralis bestemt: brætterne

nedertysk: Brett

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Deck

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Decks

nedertysk: Deck

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

skibsdæk

singularis bestemt: skibsdækket

pluralis: skibsdæk

pluralis bestemt: skibsdækkene

nedertysk: Deck

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Dolch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Dolche

nedertysk: Dolch

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

dolk

singularis bestemt: dolken

pluralis: dolke

pluralis bestemt: dolkene

nedertysk: Dolch

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Dose

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Dosen

nedertysk: Doos

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

dåse

singularis bestemt: dåsen

pluralis: dåser

pluralis bestemt: dåserne

nedertysk: Doos

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Fähre

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Fähren

nedertysk: Fähr

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

færge

singularis bestemt: færgen

pluralis: færger

pluralis bestemt: færgerne

nedertysk: Fähr

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Fahrzeug

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Fahrzeuge

nedertysk: Fohrtüüch

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

fartøj

singularis bestemt: fartøjet

pluralis: fartøjer

pluralis bestemt: fartøjerne

nedertysk: Fohrtüüch

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Handwerk

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Handwerke

nedertysk: Handwark

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

håndværk

singularis bestemt: håndværket

pluralis: håndværk

pluralis bestemt: håndværkene

nedertysk: Handwark

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Hobel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Hobel

nedertysk: Hövel

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

høvl

singularis bestemt: høvlen

pluralis: høvle

pluralis bestemt: høvlene

nedertysk: Hövel

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Karte

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Karten

nedertysk: Koort

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

kort

singularis bestemt: kortet

pluralis: kort

pluralis bestemt: kortene

nedertysk: Koort

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Kogge

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Koggen

nedertysk: Kogge

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

kogge

singularis bestemt: koggen

pluralis: kogger

pluralis bestemt: koggerne

nedertysk: Kogge

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Koje

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Kojen

nedertysk: Kooj

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

køje

singularis bestemt: køjen

pluralis: køjer

pluralis bestemt: køjerne

nedertysk: Kooj

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Kompass

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Kompasse

nedertysk: Kompass

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

kompas

singularis bestemt: kompasset

pluralis: kompasser

pluralis bestemt: kompasserne

nedertysk: Kompass

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Kran

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Kräne

nedertysk: Kraan (Kraanich/trane)

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

kran

singularis bestemt: kranen

pluralis: kraner

pluralis bestemt: kranerne

nedertysk: Kraan (Kraanich/trane)

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Last

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Lasten

nedertysk: Last

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

last

singularis bestemt: lasten

pluralis: laster

pluralis bestemt: lasterne

nedertysk: Last

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Leck

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Lecks

nedertysk: Leck

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

læk

singularis bestemt: lækken

pluralis: lækker

pluralis bestemt: lækkerne

nedertysk: Leck

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Lot

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Lote

nedertysk: Loot

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

lod

singularis bestemt: loddet

pluralis: lodder

pluralis bestemt: lodderne

nedertysk: Loot

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Mast

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Masten

nedertysk: Mast

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

mast

singularis bestemt: masten

pluralis: master

pluralis bestemt: masterne

nedertysk: Mast

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Panzer

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Panzer

nedertysk: Pantzer

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

panser

singularis bestemt: panseret

nedertysk: Pantzer

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Prahm

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Prahme

nedertysk: Prahm

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

pram

singularis bestemt: prammen

pluralis: pramme

pluralis bestemt: prammene

nedertysk: Prahm

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Pumpe

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Pumpen

nedertysk: Pumpe

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

pumpe

singularis bestemt: pumpen

pluralis: pumper

pluralis bestemt: pumperne

nedertysk: Pumpe

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Rahmen

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Rahmen

nedertysk: Rahmen

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

ramme

singularis bestemt: rammen

pluralis: rammer

pluralis bestemt: rammerne

nedertysk: Rahmen

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Reling

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Relings

nedertysk: Reling

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

ræling

singularis bestemt: rælingen

pluralis: rælinger

pluralis bestemt: rælingerne

nedertysk: Reling

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Ruder

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Ruder

nedertysk: Roder

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

ror

singularis bestemt: roret

pluralis: ror

pluralis bestemt: rorene

nedertysk: Roder

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Schleuse

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Schleusen

nedertysk: Schlüüs

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

sluse

singularis bestemt: slusen

pluralis: sluser

pluralis bestemt: sluserne

nedertysk: Schlüüs

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Schott

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Schotten

nedertysk: Schott

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

skot

singularis bestemt: skottet

pluralis: skotter

pluralis bestemt: skotterne

nedertysk: Schott

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Schule

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Schulen

nedertysk: School

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

skole

singularis bestemt: skolen

pluralis: skoler

pluralis bestemt: skolerne

nedertysk: School

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Seil

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Seile

nedertysk: Reep

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

reb

singularis bestemt: rebet

pluralis: reb

pluralis bestemt: rebene

nedertysk: Reep

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Stapel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Stapel

nedertysk: Stapel

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

stabel

singularis bestemt: stablen

pluralis: stabler

pluralis bestemt: stablerne

nedertysk: Stapel

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Steuerbord

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Steuerborde

nedertysk: Stüerbord

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

styrbord

nedertysk: Stüerbord

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Steven

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Steven

nedertysk: Steven

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

stævn

singularis bestemt: stævnen

pluralis: stævne

pluralis bestemt: stævnene

nedertysk: Steven

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Versicherung

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Versicherungen

nedertysk: Versekern

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

forsikring

singularis bestemt: forsikringen

pluralis: forsikringer

pluralis bestemt: forsikringerne

nedertysk: Versekern

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Vorwort

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Vorworte

nedertysk: Vorwort

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

forord

singularis bestemt: forordet

pluralis: forord

pluralis bestemt: forordene

nedertysk: Vorwort

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Wasserwage

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Wasserwagen

nedertysk: Waterpass

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

vaterpas

singularis bestemt: vaterpasset

pluralis: vaterpasser

pluralis bestemt: vaterpasserne

nedertysk: Waterpass

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Werkstatt

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Werkstätten

nedertysk: Warksteed

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

værksted

singularis bestemt: værkstedet

pluralis: værksteder

pluralis bestemt: værkstederne

nedertysk: Warksteed

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Werkzeug

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

pluralis: Werkzeuge

nedertysk: Warktüüch

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

værktøj

singularis bestemt: værktøjet

pluralis: værktøjer

pluralis bestemt: værktøjerne

nedertysk: Warktüüch

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Winkel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Winkel

nedertysk: Winkel

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

vinkel

singularis bestemt: vinklen

pluralis: vinkler

pluralis bestemt: vinklerne

nedertysk: Winkel

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Wippe

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

pluralis: Wippen

nedertysk: Wippe

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

vippe

singularis bestemt: vippen

pluralis: vipper

pluralis bestemt: vipperne

nedertysk: Wippe

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Zollstock

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Zollstöcke

nedertysk: Tollstock

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

tommestok

singularis bestemt: tommestokken

pluralis: tommestokke

pluralis bestemt: tommestokkene

nedertysk: Tollstock

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

Zug

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

pluralis: Züge

nedertysk: Töög

kategori: hanseatische Freunde

subkategori: Erfindungen und Kultur

tog

singularis bestemt: toget

pluralis: tog

pluralis bestemt: togene

nedertysk: Töög

kategori: hanseatiske venner

subkategori: opfindelser og kultur

verbum

Verber er ikke inddelt tematisk

andre

Der blev ikke fundet et passende udtryk