icon Lupe

Opfindelser og kultur

substantiv

Axt

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

økse

singularis bestemt: øksen

ordklasse: substantiv

pluralis: økser

pluralis bestemt: økserne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Bogen

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

bue

singularis bestemt: buen

ordklasse: substantiv

pluralis: buer

pluralis bestemt: buerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Bohrer

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

bor

singularis bestemt: boret

ordklasse: substantiv

pluralis: bor

pluralis bestemt: borene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Boot

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

båd

singularis bestemt: båden

ordklasse: substantiv

pluralis: både

pluralis bestemt: bådene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Brücke

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

bro

singularis bestemt: broen

ordklasse: substantiv

pluralis: broer

pluralis bestemt: broerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Buch

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

bog

singularis bestemt: bogen

ordklasse: substantiv

pluralis: bøger

pluralis bestemt: bøgerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Buchstabe

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

bogstav

singularis bestemt: bogstavet

ordklasse: substantiv

pluralis: bogstaver

pluralis bestemt: bogstaverne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Draht

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

tråd

singularis bestemt: tråden

ordklasse: substantiv

pluralis: tråde

pluralis bestemt: trådene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Eisen

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

jern

singularis bestemt: jernet

ordklasse: substantiv

pluralis bestemt: jernene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Fach

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

fag

singularis bestemt: faget

ordklasse: substantiv

pluralis: fag

pluralis bestemt: fagene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Fahne

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

fane

singularis bestemt: fanen

ordklasse: substantiv

pluralis: faner

pluralis bestemt: fanerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Feile

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

fil

singularis bestemt: filen

ordklasse: substantiv

pluralis: file

pluralis bestemt: filene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Floß

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

flåde (tømmerflåde)

singularis bestemt: flåden

ordklasse: substantiv

pluralis: flåder

pluralis bestemt: flåderne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Gasse

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

gyde

singularis bestemt: gyden

ordklasse: substantiv

pluralis: gyder

pluralis bestemt: gyderne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Gesang

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

sang

singularis bestemt: sangen

ordklasse: substantiv

pluralis: sange

pluralis bestemt: sangene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Glocke

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

klokke

singularis bestemt: klokken

ordklasse: substantiv

pluralis: klokker

pluralis bestemt: klokkerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Griff

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

greb

singularis bestemt: grebet

ordklasse: substantiv

pluralis: greb

pluralis bestemt: grebene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Hafen

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

havn

singularis bestemt: havnen

ordklasse: substantiv

pluralis: havne

pluralis bestemt: havnene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Hammer

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

hammer

singularis bestemt: hammeren

ordklasse: substantiv

pluralis: hamre

pluralis bestemt: hamrene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Helm

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

hjelm

singularis bestemt: hjelmen

ordklasse: substantiv

pluralis: hjelme

pluralis bestemt: hjelmene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Kamm

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

Kam

singularis bestemt: kammen

ordklasse: substantiv

pluralis: kamme

pluralis bestemt: kammene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Keule

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

kølle

singularis bestemt: køllen

ordklasse: substantiv

pluralis: køller

pluralis bestemt: køllerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Kiel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

køl

singularis bestemt: kølen

ordklasse: substantiv

pluralis: køle

pluralis bestemt: kølene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Krücke

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

krykke

singularis bestemt: krykken

ordklasse: substantiv

pluralis: krykker

pluralis bestemt: krykkerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Kupfer

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

kobber

singularis bestemt: kobberet

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Leim

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

lim

singularis bestemt: limen

ordklasse: substantiv

pluralis: lime

pluralis bestemt: limene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Leine

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

line

singularis bestemt: linen

ordklasse: substantiv

pluralis: liner

pluralis bestemt: linerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Leiste

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

liste

singularis bestemt: listen

ordklasse: substantiv

pluralis: lister

pluralis bestemt: listerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Marke

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

mærke

singularis bestemt: mærket

ordklasse: substantiv

pluralis: mærker

pluralis bestemt: mærkerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Maß

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

mål

singularis bestemt: målet

ordklasse: substantiv

pluralis: mål

pluralis bestemt: målene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Meißel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

mejsel

singularis bestemt: mejslen

ordklasse: substantiv

pluralis: mejsler

pluralis bestemt: mejslerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Mühle

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

mølle

singularis bestemt: møllen

ordklasse: substantiv

pluralis: møller

pluralis bestemt: møllerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Nadel

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

nål

singularis bestemt: nålen

ordklasse: substantiv

pluralis: nåle

pluralis bestemt: nålene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Öse

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

øse

singularis bestemt: øsen

ordklasse: substantiv

pluralis: øser

pluralis bestemt: øserne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Pfeil

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

pil

singularis bestemt: pilen

ordklasse: substantiv

pluralis: pile

pluralis bestemt: pilene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Pflug

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

plov

singularis bestemt: ploven

ordklasse: substantiv

pluralis: plove

pluralis bestemt: plovene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Pfund

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

pund

singularis bestemt: pundet

ordklasse: substantiv

pluralis: pund

pluralis bestemt: pundene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Reim

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

rim

singularis bestemt: rimet

ordklasse: substantiv

pluralis: rim

pluralis bestemt: rimene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Reise

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

rejse

singularis bestemt: rejsen

ordklasse: substantiv

pluralis: rejser

pluralis bestemt: rejserne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Reuse

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

ruse

singularis bestemt: rusen

ordklasse: substantiv

pluralis: ruser

pluralis bestemt: ruserne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Rohr

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

rør

singularis bestemt: rører

ordklasse: substantiv

pluralis: rør

pluralis bestemt: rørene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Rune

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

rune

singularis bestemt: runen

ordklasse: substantiv

pluralis: runer

pluralis bestemt: runerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Säge

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

sav

singularis bestemt: saven

ordklasse: substantiv

pluralis: save

pluralis bestemt: savene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Sattel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

sadel

singularis bestemt: sadlen

ordklasse: substantiv

pluralis: sadler

pluralis bestemt: sadlerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Schaft

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

skaft

singularis bestemt: skaftet

ordklasse: substantiv

pluralis: skafter

pluralis bestemt: skafterne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Schaufel

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

skovl

singularis bestemt: skovlen

ordklasse: substantiv

pluralis: skovle

pluralis bestemt: skovlene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Schiene

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

skinne

singularis bestemt: skinnen

ordklasse: substantiv

pluralis: skinner

pluralis bestemt: skinnerne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Schiff

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

skib

singularis bestemt: skibet

ordklasse: substantiv

pluralis: skibe

pluralis bestemt: skibene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Schild

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

skjold

singularis bestemt: skjoldet

ordklasse: substantiv

pluralis: skjolde

pluralis bestemt: skjoldene

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

Schlitten

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Erfindungen und Kultur

slæde

singularis bestemt: slæden

ordklasse: substantiv

pluralis: slæder

pluralis bestemt: slæderne

kategori: fælles arveord

subkategori: opfindelser og kultur

verbum

Verber er ikke inddelt tematisk

andre

Der blev ikke fundet et passende udtryk