icon Lupe

Natur

substantiv

Aal

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

ål

singularis bestemt: ålen

ordklasse: substantiv

pluralis: ål

pluralis bestemt: ålene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Au

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

å

singularis bestemt: åen

ordklasse: substantiv

pluralis: åer

pluralis bestemt: åerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Bach

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bæk

singularis bestemt: bækken

ordklasse: substantiv

pluralis: bække

pluralis bestemt: bækkene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Bär

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bjørn

singularis bestemt: bjørnen

ordklasse: substantiv

pluralis: bjørne

pluralis bestemt: bjørnene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Barke

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bark

singularis bestemt: barken

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Beere

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bær

singularis bestemt: bærret

ordklasse: substantiv

pluralis: bær

pluralis bestemt: bærrene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Berg

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bjerg

singularis bestemt: bjerget

ordklasse: substantiv

pluralis: bjerge

pluralis bestemt: bjergene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Biene

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bi

singularis bestemt: bien

ordklasse: substantiv

pluralis: bier

pluralis bestemt: bierne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Birke

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

birk

singularis bestemt: birken

ordklasse: substantiv

pluralis: birke

pluralis bestemt: birkene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Blatt

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

blad

singularis bestemt: bladet

ordklasse: substantiv

pluralis: blade

pluralis bestemt: bladene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Bremse

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bremse

singularis bestemt: bremsen

ordklasse: substantiv

pluralis: bremser

pluralis bestemt: bremserne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Buche

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

bøg

singularis bestemt: bøgen

ordklasse: substantiv

pluralis: bøge

pluralis bestemt: bøgene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Busch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

busk

singularis bestemt: busken

ordklasse: substantiv

pluralis: buske

pluralis bestemt: buskene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Dampf

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

damp

singularis bestemt: dampen

ordklasse: substantiv

pluralis: dampe

pluralis bestemt: dampene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Daune

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

dun

singularis bestemt: dunet

ordklasse: substantiv

pluralis: dun

pluralis bestemt: dunene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Deich

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

dige

singularis bestemt: diget

ordklasse: substantiv

pluralis: diger

pluralis bestemt: digerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Distel

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

tidsel

singularis bestemt: tidslen

ordklasse: substantiv

pluralis: tidsler

pluralis bestemt: tidslerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Donner

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

torden

singularis bestemt: tordenen

ordklasse: substantiv

pluralis: tordener

pluralis bestemt: tordenerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Dorn

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

torn

singularis bestemt: tornen

ordklasse: substantiv

pluralis: torne

pluralis bestemt: tornene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Dorsch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

torsk

singularis bestemt: torsken

ordklasse: substantiv

pluralis: torsk

pluralis bestemt: torskene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Drohne

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

drone

singularis bestemt: dronen

ordklasse: substantiv

pluralis: droner

pluralis bestemt: dronerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Drossel

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

drossel

singularis bestemt: droslen

ordklasse: substantiv

pluralis: drosler

pluralis bestemt: droslerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Dürre

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

tørke

singularis bestemt: tørken

ordklasse: substantiv

pluralis: tørker

pluralis bestemt: tørkerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Egel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

igle

singularis bestemt: iglen

ordklasse: substantiv

pluralis: igler

pluralis bestemt: iglerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Eiche

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

eg

singularis bestemt: egen

ordklasse: substantiv

pluralis: ege

pluralis bestemt: egene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Eis

singularis bestemt: das

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

is

singularis bestemt: isen

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Elch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

elg

singularis bestemt: elgen

ordklasse: substantiv

pluralis: elge

pluralis bestemt: elgene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Ente

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

and

singularis bestemt: anden

ordklasse: substantiv

pluralis: ænder

pluralis bestemt: ænderne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Esche

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

ask

singularis bestemt: asken

ordklasse: substantiv

pluralis: aske

pluralis bestemt: askene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Eule

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

ugle

singularis bestemt: uglen

ordklasse: substantiv

pluralis: ugler

pluralis bestemt: uglerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Falke

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

falk

singularis bestemt: falken

ordklasse: substantiv

pluralis: falke

pluralis bestemt: falkene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Fisch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

fisk

singularis bestemt: fisken

ordklasse: substantiv

pluralis: fisk

pluralis bestemt: fiskene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Fliege

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

flue

singularis bestemt: fluen

ordklasse: substantiv

pluralis: fluer

pluralis bestemt: fluerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Flunder

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

flynder

singularis bestemt: flynderen

ordklasse: substantiv

pluralis: flyndere

pluralis bestemt: flynderne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Fluss

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

flod

singularis bestemt: floden

ordklasse: substantiv

pluralis: floder

pluralis bestemt: floderne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Förde

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

fjord

singularis bestemt: fjorden

ordklasse: substantiv

pluralis: fjorde

pluralis bestemt: fjordene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Frosch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

frø

singularis bestemt: frøen

ordklasse: substantiv

pluralis: frøer

pluralis bestemt: frøerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Frost

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

frost

singularis bestemt: frosten

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Gezeiten

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

tidevand

singularis bestemt: tidevandet

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Hagel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

hagl

singularis bestemt: haglen

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Hase

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

hare

singularis bestemt: haren

ordklasse: substantiv

pluralis: harer

pluralis bestemt: harerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Himmel

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

himmel

singularis bestemt: himlen

ordklasse: substantiv

pluralis: himle

pluralis bestemt: himlene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Hirsch

singularis bestemt: der

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

hjort

singularis bestemt: hjorten

ordklasse: substantiv

pluralis: hjorte

pluralis bestemt: hjortene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Höhle

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

hule

singularis bestemt: hulen

ordklasse: substantiv

pluralis: huler

pluralis bestemt: hulerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Hummel

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

humlebi

singularis bestemt: humlebien

ordklasse: substantiv

pluralis: humlebier

pluralis bestemt: humlebierne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Kälte

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

kulde

singularis bestemt: kulden

ordklasse: substantiv

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Klippe

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

klippe

singularis bestemt: klippen

ordklasse: substantiv

pluralis: klipper

pluralis bestemt: klipperne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Knolle

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

knold

singularis bestemt: knolden

ordklasse: substantiv

pluralis: knolde

pluralis bestemt: knoldene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Kohle

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

kul

singularis bestemt: kullet

ordklasse: substantiv

pluralis bestemt: kullene

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

Krähe

singularis bestemt: die

ordklasse: Substantiv

kategori: gemeinsame Erbwörter

subkategori: Natur

krage

singularis bestemt: kragen

ordklasse: substantiv

pluralis: krager

pluralis bestemt: kragerne

kategori: fælles arveord

subkategori: natur

verbum

Verber er ikke inddelt tematisk

andre

Der blev ikke fundet et passende udtryk