icon Lupe

Engelske låneord

Efter 2. Verdenskrig har tysk og dansk optaget ord fra engelsk. Nogle engelske ord er blevet tilpasset, andre har beholdt deres engelske udtale og bøjning.
Natur

Natur

Betegnelser for naturfænomener: Landskaber, vilde planter og dyr, årstidernes skiften, vind og vejr.
Legeme og beklædning

Legeme og beklædning

Betegnelser for legemsdele og sygdomme samt beklædning
Hverdagsliv

Hverdagsliv

Betegnelser for alt, hvad der hører til det huslige hverdagsliv: Dyrkede planter og husdyr, mad og drikke, musik og hobbyer
Familie- og personbetegnelser

Familie- og personbetegnelser

Betegnelser for familierelationer, stilling og profession og generelt for personer
Opfindelser og teknik

Opfindelser og kultur

Betegnelser for alt, der er frembragt af mennesker inden for kultur, teknik, videnskab og transport
Samfund og handel

Samfund og handel

Betegnelser for områderne samfund, politik, byliv, religion, handel og økonomi
Abstrakter

Abstrakter

Betegnelser for abstrakte ord, som giver udtryk for holdninger, meninger og følelser