Header Wortschatz
logo Interreg

Dette projekt er finanseret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Dit ordkorpus med fælles ord på dansk og tysk – gode venner og falske venner

I dette korpus er der opført ord, som er ens, næsten ens eller ligner hinanden på dansk og tysk. Dette korpus kan hjælpe dig med at få en nemmere tilgang til det andet sprog. Gennem arbejdet med korpus kan du også blive bevidst om mange fælles sproglige træk og den fælles kulturarv. Til hver kategori i korpus findes der en indledning samt en samling af opgaver, der passer til de tematiske underkategorier. Abstrakte ord tilgodeses i alle opgavemoduler.